Zużycie szczoteczki

  1. Szczoteczka w dobrym stanie

    Źódło: http://www.instytutblendamed.pl/index.php?id=news&news_id=111&kat_id=12&s_id=abc&section=1 (18.05.2007)
  2. Częściowo zużyta


    Źódło: http://www.instytutblendamed.pl/index.php?id=news&news_id=111&kat_id=12&s_id=abc&section=1 (18.05.2007)

  3. Całkowicie zużyta


    Źódło: http://www.instytutblendamed.pl/index.php?id=news&news_id=111&kat_id=12&s_id=abc&section=1 (18.05.2007)

Wróć