Zastosowanie środków znieczulających

Niezwykle pomocną metodą, która może okazać się korzystna w opanowywaniu strachu, może być odwrócenie uwagi na przykład za pomocą muzyki lub filmu. Ponadto warto pamiętać, że dzisiejsza stomatologia jest na tyle rozwinięta i dysponuje na tyle zaawansowanymi środkami i technikami, że odczucie bólu może być całkiem obce. Nowe środki znieczulające, bezigłowe znieczulanie, a nawet znieczulanie przed znieczuleniem. Najważniejsze jest, aby zapomnieć o wcześniejszych doświadczeniach, szczególnie z młodości. Stomatologia dziesięć lat temu, a dziś to dwa odmienne światy.